Ekonomické poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom komplexné ekonomické poradenstvo na základe individuálneho prístupu. Prioritou pre nás je Vaša spokojnosť, preto Vám v danej problematike promptne poradíme.

S klientom podrobne prekonzultujeme legislatívne zmeny a ich možný dopad na ním vykonávanú činnosť.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti investovania, sporenia, životného aj neživotného poistenia či poistenia majetku. Zaoberáme sa tiež dôchodkovým poistením či sporením, poradíme Vám tiež v oblasti hypoték, úverov, stavebného sporenia či zdravotného poistenia.

Našim klientom pomáhame pri vytvorení:


 • podnikateľského plánu,
 • strategického plánu
 • reštrukturalizačného plánu,
 • vnútropodnikových smerníc
 • prekonzultujeme otázky z oblasti manažmentu
 • pripravíme finančné rozpočty na príslušné obdobie
 • vyhotovujeme potrebné dokumenty a radíme pri žiadosti o podnikateľský úver či leasing
 • vyhotovujeme kalkuláciu nákladov pripadajúcich na jednotku výkonu,
 • zabezpečujeme konzultácie v otázkach zakladania, zlúčenia, právnej formy spoločnosti
 • spracujeme ekonomické a finančné analýzy, analýzy hospodárskeho výsledku za príslušné obdobie a tiež analýzy priebežného hospodárenia spoločnosti
 • vyhotovíme analýzu súčasných aj minulých pohľadávok a záväzkov
 • zabezpečujeme poradenské služby v oblasti uzatvárania obchodných zmlúv a iných kontraktov
 • poskytujeme poradenské služby v prípade likvidácie spoločnosti

Využite možnosť našej online ekonomickej poradňe

Platný cenník naších služieb:


Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

 • predchádzame chybám konzultáciami
 • sme viazaní mlčanlivosťou
 • zodpovedáme za našu prácu
 • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

 • založíme vám spoločnosť
 • vedieme vám účtovníctvo
 • spracovávame vám mzdy
 • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap