Mzdová a personálna agenda

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti miezd a personalistiky, čím výrazne odbremeňuje našich klientov, ktorí vďaka našim službám ušetria hlavne čas, ale aj peniaze.
Našim cieľom je uspokojiť potreby našich klientov, preto Vašu mzdovú a personálnu agendu spracujeme na základe Vami dodaných podkladov precízne, včas a v súlade s platnou legislatívou, pričom nesieme plnú zodpovednosť za nami vykonávanú činnosť.

Za našich klientov zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa akýchkoľvek personálnych zmien a spracujeme všetky potrebné dokumenty súvisiace so zamestnancami.
Naša spoločnosť sa postará aj o Vaše odvody, ktoré so zamestnancami bezprostredne súvisia. Za našich klientov sledujeme a informujeme ich o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Taktiež podávame na príslušné úrady všetky potrebné hlásenia týkajúce sa zamestnancov.

V rámci mzdovej agendy za Vás spracujeme:


 • Kontrola nadčasov zamestnancov
 • Evidencia dovoleniek, materských dovoleniek či PN
 • Výpočet nemocenských dávok
 • Vedenie mzdových listov
 • Prémie, či už ide o mimoriadne alebo v rámci príslušného obdobia
 • Výpočet čistej mzdy, záloh a doplatkov na mzdy
 • Vyhotovenie výplatných pások
 • Výpočet poistného a odvodov do fondov
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Potvrdenia na základe žiadosti zamestnancov
 • Evidencia pracovníkov v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach
 • Hlásenia do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie výkazov pre zdravotnú, sociálnu poisťovňu či daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Prehľady a hlásenia o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a vypracovanie daňového priznania

V rámci personalistiky zabezpečíme


 • Prijímanie, zmeny a uvoľňovanie zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu a spracovanie vstupných a výstupných dokladov
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv
 • Vyhotovovanie dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce
 • Vyhotovenie výpovedí
 • Vyhotovenie zodpovedností zamestnancov
  • Evidencia a spracovanie osobných údajov zamestnancov vrátane osobných spisov
  • Evidencia dokladov súvisiacich s dochádzkou a neprítomnosťou zamestnancov na pracovisku
  • Zabezpečovanie pracovných povolení a povolení na pobyt

Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

 • predchádzame chybám konzultáciami
 • sme viazaní mlčanlivosťou
 • zodpovedáme za našu prácu
 • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

 • založíme vám spoločnosť
 • vedieme vám účtovníctvo
 • spracovávame vám mzdy
 • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap