Mzdový outsourcing

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti miezd a personalistiky, čím výrazne odbremeňuje našich klientov, ktorí vďaka našim službám ušetria nie len čas ale aj peniaze. Mzdový outsourcing je ideálna voľba pre Vás.

Našim cieľom je uspokojiť potreby našich klientov, preto Vašu mzdovú a personálnu agendu spracujeme na základe Vami dodaných podkladov precízne, včas a v súlade s platnou legislatívou, pričom nesieme plnú zodpovednosť za nami vykonávanú činnosť. Za našich klientov zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa akýchkoľvek personálnych zmien a spracujeme všetky potrebné dokumenty súvisiace so zamestnancami.

Naša spoločnosť sa postará aj o Vaše odvody, ktoré so zamestnancami bezprostredne súvisia. Za našich klientov sledujeme a informujeme ich o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Taktiež podávame na príslušné úrady všetky potrebné hlásenia týkajúce sa zamestnancov.

Mzdový outsourcing - V rámci mzdovej agendy za Vás spracujeme:


 • Kontrola nadčasov zamestnancov
 • Evidencia dovoleniek, materských dovoleniek či PN
 • Výpočet nemocenských dávok
 • Vedenie mzdových listov
 • Prémie, či už ide o mimoriadne alebo v rámci príslušného obdobia
 • Výpočet čistej mzdy, záloh a doplatkov na mzdy
 • Vyhotovenie výplatných pások
 • Výpočet poistného a odvodov do fondov
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Potvrdenia na základe žiadosti zamestnancov
 • Evidencia pracovníkov v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach
 • Hlásenia do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie výkazov pre zdravotnú, sociálnu poisťovňu či daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Prehľady a hlásenia o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a vypracovanie daňového priznania
 • V rámci personalistiky zabezpečíme
 • Prijímanie, zmeny a uvoľňovanie zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu a spracovanie vstupných a výstupných dokladov
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv
 • Vyhotovovanie dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce
 • Vyhotovenie výpovedí
 • Vyhotovenie zodpovedností zamestnancov
 • Evidencia a spracovanie osobných údajov zamestnancov vrátane osobných spisov
 • Evidencia dokladov súvisiacich s dochádzkou a neprítomnosťou zamestnancov na pracovisku
 • Zabezpečovanie pracovných povolení a povolení na pobyt

Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

 • predchádzame chybám konzultáciami
 • sme viazaní mlčanlivosťou
 • zodpovedáme za našu prácu
 • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

 • založíme vám spoločnosť
 • vedieme vám účtovníctvo
 • spracovávame vám mzdy
 • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap