Účtovný outsourcing

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva v Košiciach, ale aj účtovného outsourcingu, ktoré zahŕňa nie len finančné účtovníctvo, ale tiež oblasť miezd, personalistky, ekonomického poradenstva či výkazníctva. Naše služby poskytujeme ako malým, tak aj stredným a veľkým podnikateľom vrátane živnostníkov.

Preferujeme individuálny prístup ku každému z našich klientov, vzájomnú dôveru a profesionálne vzťahy s našimi klientmi, čo vedie k efektívnemu poskytovaniu našich služieb.

Vzhľadom na neustále legislatívne zmeny a časovú náročnosť v oblasti účtovníctva je efektívne zveriť tieto úlohy do rúk odborníkov, medzi ktorých nepochybne patríme. Dobré vedenie účtovníctva je základom úspešného podnikania, preto naša spoločnosť kladie dôraz na presnosť, včasnosť, lojalitu, diskrétnosť a na to, aby naši klienti boli dostatočne oboznámení so všetkými potrebnými informáciami, ktoré im môžu napomôcť k správnym a včasným rozhodnutiam.

Za rozhodujúce v našom odbore považujeme vedomosti a tak neustále sledujeme legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva, zúčastňujeme sa všetkých potrebných školení a tiež čerpáme z predchádzajúcich skúseností, čím garantujeme odbornosť a profesionalitu našich služieb. Preto účtovný outsourcing nás je vedený stále s dobou.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby, plniť požiadavky a potreby našich klientov a dosiahnuť tak ich maximálnu spokojnosť.

Výhodou využitia našich služieb je precíznosť a preberanie plnej zodpovednosti za našu prácu. Máme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní našej činnosti a tak sa na nás môžu naši klienti plne spoľahnúť.

Účtovný outsourcing | Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava. Vedenie ekonomickej agendy dodávateľským spôsobom. Znižovanie nákladov a rizík.

Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

  • predchádzame chybám konzultáciami
  • sme viazaní mlčanlivosťou
  • zodpovedáme za našu prácu
  • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

  • založíme vám spoločnosť
  • vedieme vám účtovníctvo
  • spracovávame vám mzdy
  • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap