Vedenie podvojného účtovníctva

Pre tých, ktorí chcú riadiť svoju firmu efektívne a s prehľadom. Balík služieb Business ponúka vašej firme nové možnosti a otvára priestor na efektívnejšiu správu ekonomickej agendy. Umožňuje totiž znížiť vašej firme počiatočné, ako aj priemerné mesačné náklady za vedenie ekonomickej agendy. Na základe počtu dokladov, počtu zamestnancov a zopár ďalších faktorov, ktoré vaša firma mesačne má alebo spĺňa, vám pomôžeme vybrať najvhodnejší typ balíka služieb Business, prípadne jeho kombináciu s programom Hire.

V cene nového balíka služieb Business vašej firme prinášame:


 • online systém ISEC
 • prehľady o svojom podnikaní (stav pohľadávok, záväzkov, aktuálneho výsledku hospodárenia)
 • prehľady o stave zamestnancov
 • upload dokladov
 • možnosti tlače dokladov
 • zúčastňovanie sa spolu s odberateľom prípadných kontrol príslušných daňových úradov, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne, Colnej správy a Inšpektorátu práce
 • informovanie odberateľa o všetkých zmenách v legislatíve
 • vypracovanie interných ekonomických smerníc
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie
 • vypracovanie daňového priznania vrátene všetkých príloh (Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)
 • vypracovanie Ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • spracúvanie mesačných miezd zamestnancov (rozsah podľa cenníka Mzdy a Personalistika)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, vystavovanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch a zrazených zálohách pre zamestnancov
 • profesijné poistenie pre prípad pokút
 • kniha došlej a odoslanej pošty
 • kniha jázd

Mesačne spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovných kníh a evidencie:


 • účtovného denníka
 • hlavnej knihy
 • pokladničnej knihy
 • knihy účet v banke
 • knihy zásob a cenín
 • knihy došlých a odoslaných faktúr
 • knihy krátkodobého majetku
 • knihy dlhodobého majetku a knihy finančného majetku
 • odpisových kariet
 • knihy rezerv
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

Platný cenník naších služieb:


Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

 • predchádzame chybám konzultáciami
 • sme viazaní mlčanlivosťou
 • zodpovedáme za našu prácu
 • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

 • založíme vám spoločnosť
 • vedieme vám účtovníctvo
 • spracovávame vám mzdy
 • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap