Vybavenie živnostenského oprávnenia

(pre samostatne zárobkovo činnú osobu)

Spoločnosť Amitz s.r.o. ponúka aj asistované vybavenie živnostenského oprávnenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov). Pri cenách kolkov a administratívnej pavučine našej platnej legislatívy je využite našich služieb obrovskou výhodou - my máme prax, potrebnú odbornosť a technicko-legislatívnu vybavenosť a vy si vybavíte živnostenské oprávnenie bez problémov, s konzultáciou ohľadom aktuálnosti Vami vybratých predmetov činností, odhadovaného času na vybavenie potrebných dokumetov a za zmienku stojí aj fakt, že za polovičnú cenu.

Vybavenie živnostenského oprávnenia, zmeny v živnostenskom registri
Služba Cena
Vybavenie živnostenského oprávnenia Komplet 1 40% z ceny kolkov 2
Pridanie predmetu činnosti 1 40% z ceny kolkov 2

1v cene sú zahrnuté kolky a so zmenou spojené poplatky

2najmenej 10,-€

V cene vybavenie - založenia živnostenského oprávnenia je zahrnuté:


  • vyhotovenie plnomocenstva
  • vyplnenie všetkých potrebných dokumentov pre živnostenský úrad

Ak je 40% z ceny kolkov menej ako 10,-€, platí, že cena za Vybavenie živnostenského oprávnenia Komplet alebo Pridanie predmetu činnosti je 10,-€.

Platný cenník naších služieb:


Pozrite si a porovnajte si náklady a ceny.

Máme výhodniejšie ceny a podmienky ako iné spoločnosti vo veľkých mestách ako Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava ...

Optimálna cena

Spoločnosť je členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Sme v programe profesijného poistenia.

  • predchádzame chybám konzultáciami
  • sme viazaní mlčanlivosťou
  • zodpovedáme za našu prácu
  • prípadné pokuty kryjeme poistením

Ručenie

Firemné výsledky, prehľady a doklady online prostredníctvom nášho systému ISEC.

ISEC

Od založenia firmy Vás plne podporujeme a vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť o Vašu firmu.

  • založíme vám spoločnosť
  • vedieme vám účtovníctvo
  • spracovávame vám mzdy
  • sme vaším ekonomickým oddelením

Plná podpora

Amitz, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
GSM.: +421-918-750-743 Email: maxim@amitz.sk | sitemap